გენერალური დირექტორი

დავით ხოსიაშვილი

ტექნიკური დირექტორი

დავით სამხარაძე

მარკეტინგის დირექტორი

დავით გაბრიჭიძე

ადამიანური რესურსების დირექტორი

მარიამ ხეცურიანი

ფინანსური დირექტორი

ნინო ავალიანი

ბიზნესის განვითარების დირექტორი, ბიზნეს ანალიტიკის სისტემები

გელა შონია

ბიზნესის განვითარების დირექტორი, უსაფრთხოების სისტემები

გიორგი ჩხეიძე

ბიზნესის განვითარების დირექტორი, სამედიცინო საინფორმაციო სისტემები

მამუკა კოტიშაძე