ბიზნეს ინთელიჯენსი

ბიზნეს ანალიტიკა

შემოსავლის გაზრდის და კონკურენტუნარიან ბიზნეს გარემოში უპირატესობის მოსაპოვებლად აუცილებელია გადაწყვეტილებების მიღება განსაზღვრული შაბლონებისა და არსებული  ტენდენციების გაანალიზების საფუძველზე. მათი აღმოჩენა შესაძლებელია ინფორმაციის უზარმაზარ მარაგში, რომელსაც ბიზნესი და მისი მომხმარებელი ერთობლივად აწარმოებენ უამრავი ინტერაქციის ფონზე. სწორად შერჩეული ტექნოლოგიების დახმარებით, ჩვენ ვნერგავთ ბიზნეს ანალიტიკის სისტემებს, რომლებიც ეძებენ მნიშვნელოვან ინფორმაციას, აანალიზებენ და ვიზუალიზაციის და IT ანალიტიკის გამოყენებით გარდაქმნიან მარტივად აღქმად მონაცემებად. პოტენციურ სარგებელში ასევე მოიაზრება გაუმჯობესებული გადაწყვეტილების მიღება, შიდა პროცესების ოპტიმიზაცია, ეფექტურობის გაზრდა და ა.შ.