დისტანციურად

ვიზიტზე ჩაწერა

Qmatic დაჯავშნის სისტემა

რიგში დგომით დაკარგული დრო

მომსახურების თანამედროვე სტანდარტები გულისხმობს სერვისის მინიმალურ დროში და ნაკლები დისკომფორტით მიღებას.

 

ხანგრძლივი ლოდინის დრო მიუთითბს უარყოფით გამოცდილებაზე, რასაც მომხმარებელი იშვიათად გვპატიობს. ამ მხრივ სხვადასხვა ინდუსტრიის კომპანიებისთვის იქმნება პრიორიტეტები, რომლებიც ბიზნესის წარმატებას განსაზღვრავენ, ესენია: მომხმარებლისა და პერსონალის დროის დაზოგვა, მომხმარებლის ნაკადების მართვა, დადებითი გამოცდილების შექმნა, პროდუქტიულობისა და ეფექტიანობის შენარჩუნება და ა.შ. ეს ყველაფერი დიდ გამოწვევებთან არის დაკავშირებული.

 

მომსახურების ზონაში (არეალში) მომლოდინე მომხმარებელს უარყოფითი შთაბეჭდილების მიღებისათვის სულ რამოდენიმე წამი სჭირდება. ამის თავიდან ასარიდების საუკეთესო ალერნატივა მომსახურების ლოდინის გარეშე მიღებაა, რაც მხოლოდ ვიზიტის წინასწარი დაჯავშნით არის შესაძლებელი.

აუარე რიგს ჩაწერით

Qmatic ვიზიტის დაჯავშნა ამ გამოწვევებთან გამკლავების უმტკივნეულო გზაა, რომელიც გვეხმარება მომსახურების გაუმჯობესებასა და სამუშაო დატვირთვის დაბალანსებაში. სისტემის საშუალებით, დისკომფორტის შექმნის და მინიმალური დროითი დანაკარგის გარეშე შეძლებთ მომსახურების გაწევას.

 

დაჯავშნის სისტემის დახმარებით მარტივად დაარეგულირებთ პერსონალის დატვირთულობას დღის მანძილზე, გაანეიტრალებთ პიკის საათში არსებულ სტრესს, გააკონტროლებთ მომხმარებელთა ნაკადებს და ეფექტურად აითვისებთ ნაკლებად დატვირთული საათებს.

               

ვიზიტის დაჯავშნა შესაძლებელია როგორც ქოლ ცენტრის ოპერატორის დახმარებით, ასევე დამოუკიდებლად, ვებ პლატფორმის გამოყენებით. მარტივ, ინტუიტიურ აპლიკაციაში მომხმარებელი უთითებს პირად მონაცემებს, ირჩევს სასურველ სერვისს, ლოკაციას, თარიღსა და დროს, რის შემდეგაც არეგისტრირებს ჯავშანს. SMS შეტყობინება ვიზიტის დეტალების შესახებ იგზავნება დასტურის შემდეგ. ვიზიტის თარიღის მოახლოებისას მომხმარებელი ავტომატორ რეჟიმში მიიღებს შემახსენებელ SMS შეტყობინებას.

ორგანიზებული და მშვიდი მიმოსვლა

QMATIC დაჯავშნის სისტემის დახმარებით ყველას, იქნება ეს დასაქმებული თუ მომხმარებელი, ეცოდინება თუ კონკრეტული დროის მონაკვეთში სად უნდა იყვნენ და რას უნდა აკეთებდნენ.

 

პერსონალიზებული ინტერფეისი და ფუნქციონალი ხელმისაწვდომს ხდის ფიზიკური ინტერაქციისას არსებული ნებისმიერი მომსახურების არჩევას. მომხმარებელს პირველივე შეხების წერტილში ხვდება დადებითი გამოცდილება, რაც შემდგომში მომსახურების პროცესზე ისახება.


გარდა უკვე ჩამოთვლილი უპირატესობებისა არსებობს რამდენიმე ფაქტორი, რაც დამატებით აუმჯობესებს სერვისის ხარისხს:

  • მომხმარებლის საჭიროების შესაბამისი მომსახურების გაწევა;
  • მომხმარებლის იდენტიფიცირების ინდივიდუალური საშუალებები;
  • მომხმარებლის საჭიროების სწორი ანალიზი და პერსონალის სწორი მენეჯმენტი;
  • მომხმარებლის და პერსონალის ენერგიის დაზოგვა;
  • მომხმარებლის და თანამშრომლების კმაყოფილება.

 

შედეგად, ვიღებთ გაუმჯობესებულ სერვისს და პროდუქტიულო გარემოს. პერსონალი მეტად პროდუქტიული და მომზადებულია ნებისმიერ სიტუაციასთან გასამკლავებლად. უშუალოდ სერვის ცენტრში კი ნაკლებად ვხვდებით მოცდენილ რიგებს.

ბლოგი